Individuele leerlijnen

 

Uitgangspunt van ons onderwijs is het individuele kind. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met zijn of haar belangstelling, verstandelijke vermogens, werktempo enz. Dit doen we d.m.v. individuele leergangen bij vakgebieden waar dit mogelijk is. Hierdoor kan elk kind werken op z'n eigen niveau en in z'n 'eigen' tempo, terwijl het, bij bepaalde vakken, ook de volgorde van de te verwerken leerstof zelf mag kiezen. Ook de hoeveelheid leerstof is niet voor elk kind gelijk. Door regelmatig te toetsen, bewaken wij het individuele leerproces. Dat doen we vooral in de groepen 6 t/m 8 bij de vakken begrijpend lezen, hoofdrekenen, spelling, ontleden, taal en topografie. De individuele leerlijnen op deze vakgebieden bestaan voor de helft uit schriftelijk werk. Voor de andere helft wordt gebruik gemaakt van zorgvuldig geselecteerde computerprogramma's. Deze programma's worden ingezet voor instructie, oefening en toetsing van de leerstof.