Vreedzame school

Vreedzame school

Eduniek (locatie Utrecht; voorheen Schooladviescentrum) heeft een programma ontwikkeld dat tot doel heeft het verbeteren van het sociale en emotionele klimaat in klas en school. De Vreedzame School is een programma dat streeft naar een verandering in de cultuur. Een Vreedzame School is een gemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, personeel, ouders, ondersteunend personeel) zich betrokken en verantwoordelijk voelt, en op een positieve manier met elkaar omgaat. Het is een school waar leerlingen een stem hebben, waar leerlingen invloed kunnen uitoefenen op en verantwoordelijk zijn voor het klimaat in de klas en school, op hun eigen leeromgeving en hun eigen ontwikkeling.