Ouders

 

Ouderraad

 

Hoofddoelstelling van de ouderraad (OR) is de betrokkenheid tussen ouders en school te bevorderen. De raad bestaat uit ongeveer veertien ouders. De vergaderingen worden bijgewoond door een directielid. 

 

De OR zet zich in voor:

  • Het sinterklaasfeest
  • Het kerstfeest
  • Het paasfeest
  • Het schoolreisje
  • Het kamp voor groep
  • Het kleuterfeest

Ouderparticipatie: Samen sterk!

 

Goed en regelmatig contact met thuis vinden we erg belangrijk. We zijn erg blij met de actieve en enthousiaste ouders van onze school. Thuis en school zijn geen twee aparte werelden. Uw kind neemt de gebeurtenissen van thuis mee naar school en omgekeerd. Een goede samenwerking tussen school en thuis is voor iedereen prettig. Regelmatig worden er enquêtes gehouden onder de ouders over het welbevinden van de kinderen op school. 

Wegwijzer zijn we met elkaar: leerlingen, leerkrachten en u als ouder.

Op De Wegwijzer hebben we ouderparticipatie hoog in het vaandel staan.

De hulp van u als ouder kunnen we bij verschillende activiteiten goed gebruiken.

Het is fijn om te merken dat veel ouder bereid zijn om te helpen bij de verschillende activiteiten.