Adaptief onderwijs

In de groepen 5 t/m 8 krijgen de leerlingen de beschikking over een Chromebook. Op deze Chromebooks werken de leerlingen met het adaptief onderwijsplatform Snappet. Met Snappet wordt elke leerling op zijn eigen niveau uitgedaagd, hetgeen zorgt voor een verbeterd leerresultaat, meer tijdwinst en een beter in- en overzicht van de klas. De leerkracht geeft de lesinstructie, al dan niet met het digibord. Voor het toepassen en oefenen van de leerstof pakken de leerlingen hun Chromebook en/of werkbladen. Snappet geeft directe feedback aan de leerling en leerkracht. Hierdoor kan de leerling meteen hulp vragen en de leerkracht de hulp geven die passend is op dat moment. Naast de klassikale lessen, kunnen de leerlingen individueel werken aan hun eigen leerdoelen. De leerlingen en de leerkrachten zijn razend enthousiast, het is onderwijs op maat!
Cookie instellingen