Plusklas

Onze begaafde leerlingen bieden wij de mogelijkheid één dagdeel per week bezig te zijn met extra werk. Binnen het normale programma krijgen deze leerlingen al verdiepings- en verrijkingsstof aangeboden. Binnen de Plusklas willen we ze uitdagen om met enthousiasme aan het werk te gaan met (zelfgekozen) onderwerpen en die stof op hun eigen manier te verwerken. Zo kunnen ze op een andere manier extra kennis opdoen. Creatief en probleemoplossend denken worden gestimuleerd en door coöperatief te werken worden zowel de sociale omgang als het plezier bevorderd. De leerlingen worden zorgvuldig geselecteerd op grond van observaties, testresultaten en signaleringslijsten.
Cookie instellingen