Vreedzaam

De Wegwijzer is een Vreedzame School. Een Vreedzame School is een leefgemeenschap, waarin iedereen (leerlingen, personeel en ouders) positief met elkaar omgaat en zich betrokken en verantwoordelijk voelt. De leerlingen voelen zich gehoord en gezien, ze hebben een stem in hun eigen ontwikkeling, in hun eigen leeromgeving en het klimaat van de klas en school. De leerlingen zijn actief, zorgzaam en initiatiefrijk. In de wekelijkse lessen leren zij om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Enkele leerlingen uit groep 7 en 8 worden speciaal opgeleid als 'Mediator', zij helpen andere leerlingen om inzicht te krijgen bij hun rol in het conflict, naar de onderliggende gevoelens te kijken en samen tot een win-win oplossing te komen. Onze leerlingen leren vaardigheden om samen de school tot een plezierige plek te maken. Ook leren zij het effect van opstekers en afbrekers (complimenten en negatieve opmerkingen) en wordt geoefend in het geven van opstekers aan elkaar. Zij leren open te staan voor verschillen en een kritische houding te hebben. Een school waar je mag zijn wie je bent en groeien in je talent.