Ouderraad

Hoofddoelstelling van de ouderraad (or) is de relatie tussen ouders en school te bevorderen. De raad bestaat momenteel uit vijftien ouders. De vergaderingen worden bijgewoond door een directielid. Aan het begin van het schooljaar vinden verkiezingen plaats. Zo mogelijk wordt iedere groep vertegenwoordigd.

De OR organiseert en verleent haar medewerking aan activiteiten zoals:
  • Sinterklaasfeest
  • Kerstfeest
  • Paasfeest
  • Schoolreisje
  • Kamp voor groep 8
  • Avondvierdaagse
  • Excursies
  • Kleuterfeest